Història

1943

Federico Platte, fundador de l’empresa, s’instal·la a Espanya com a representant de les mines de carbó Stines (posteriorment VFT). La seu inicial de l’empresa es troba a Barcelona, Pg. de la Bonanova, 11.

1945

Entra a l’empresa Francisco Roure, que posteriorment formarà part de l’accionariat.

Anys 40-60

Federico Platte, SA assumeix la representació per a Espanya de diverses empreses alemanyes i suïsses, en sectors tan diferents com ara els materials plàstics o el material d’oficina.

En aquest últim camp destaca Staedtler, representada en exclusiva per la nostra empresa fins al 1968. Durant aquesta època, les restants representacions s’agrupen en la firma Francisco Roure, SA, també amb seu a Barcelona, Pg. de Sant Gervasi, 57 bis.

1961-1964

Signatura de contracte amb Seydel Maschinenfabrik, iniciant la representació de fabricants de maquinària tèxtil que es manté fins a l’actualitat. Venda de la primera gran instal·lació de filatura a l’empresa Jaume Ribó, a Badalona.

1961-1964

Gran expansió a conseqüència de l’increment en les importacions de maquinària tèxtil. Incorporació d’altres representacions en aquest sector com ara Famatex, Hamel, Helliot, etc.

Federico Platte, SA passa a denominar-se FEPLA, SA (posteriorment FEPLA, SL).

Anys 60/90

Reunificació de tota l’activitat a Pg. de Sant Gervasi, 57 bis, i obertura de delegació a Madrid, inicialment a Tutor, 19, posteriorment a Martín de los Heros, 56.

1992-2006

Trasllat a Sabadell, inicialment a Rubió i Ors, 77-79, posteriorment a Ctra. de Mollet, 24-28.

2000

Inici de la distribució dels productes de Luzi AG per als sectors de Cosmètica, Perfumeria, Detergència i Ambientació.

2006

Trasllat a la seu actual a Terrassa, Concepción Arenal, 124.

2015

Redisseny de logotip i creació de nova web corporativa.